Εγγραφή
επίσημη ιστοσελίδα του ιεκ τομή στο αγρινιο
Τηλ.: 26410-29924 | Fax.: 26410-29924

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ασχολείται με τη σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών που συντελούν στο να καταλήξει ένα προϊόν στον τελικό πελάτη. Ο κλάδος των Logistics στηρίζεται ουσιαστικά στο βασικό τρίπτυχο των εργασιών εφοδιαστικής διαχείρισης, που είναι η προμήθεια, η διακίνηση και η αποθήκευση των προϊόντων, και γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους χώρους απασχόλησης.

Η Ειδικότητα

Τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες συνθέτουν τους θεματικούς άξονες απασχόλησης του :

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας»:

 • καθοδηγείς τις ροές υλικών αγαθών, καθώς και τις ροές πληροφοριών στο πλαίσιο ομάδων βιομηχανικού logistics σε χώρους παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, υπεργολάβων, εταίρων σε χώρους παραγωγής, ομάδων διανομής βιομηχανικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σημείων πώλησης προϊόντων
 • συντονίζεις την εποπτεία του προσωπικού, που ασχολείται με όλες τις παραπάνω εργασίες
 • εκτελείς αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα, τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας (οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, προστασία περιβάλλοντος κ.ά.)
 • λειτουργείς ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή

Μαθήματα Ειδικότητας

 • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα
 • Χρήση Η/Υ
 • Αγγλικά
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην Έννοια «Logistics» Επιχείρησης
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Ανωτ. Μαθηματικά
 • Αστικό Δίκαιο
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οργάνωση & Διοίκηση Μεταφορών
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Οργάνωση & Διοίκηση Αποθηκών
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing & Πωλήσεις Υπηρεσιών Logistics
 • Διοίκηση Προμηθειών
 • Φυσική Διανομή Προϊόντων
 • Διοίκηση Συμβάσεων – Συμβάσεις Υπηρεσιών Logistics
 • Οργάνωση & Διοίκηση 3PL – 4PL
 • Πληροφοριακά Συστήματα Logistics
 • Ειδικά Θέματα Logistics
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπορολογιστικές Εφαρμογές
 • Logistics Integration Supply Chain Management
 • Πρακτική Άσκηση

Εργαστήρια

Το ΙΕΚ  TOMH  διαθέτει την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Μερικοί από τους χώρους επαγγελματικής αποκατάστασης είναι οι εξής:

Ως απόφοιτος των ΙΕΚ ΤΟΜΗ στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας», μπορείς να εργαστείς σε:

 • Εμπορικές εταιρείες
 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Εταιρείες Προμηθειών
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Αλυσίδες καταστημάτων

και ως

 • ελεύθερος επαγγελματίας ή Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ

iek-tomi-agrnio