Εγγραφή
επίσημη ιστοσελίδα του ιεκ τομή στο αγρινιο
Τηλ.: 26410-29924 | Fax.: 26410-29924

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου − Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου − Φοροτεχνικού Γραφείου

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών.

Στις επαγγελματικές του αρμοδιότητες είναι η εφαρμογή της Γενικής Λογιστική, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου μέσα από τα σύγχρονα ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα.

Η Ειδικότητα

Τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες συνθέτουν τους θεματικούς άξονες απασχόλησης του :

Σαν απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» ακολουθείς ένα σύγχρονο επάγγελμα με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και ταυτόχρονα ιδιαίτερα.

Η αδιάκοπή ανάπτυξη, εξέλιξη και εξάπλωση της Πληροφορικής δημιούργησε την ανάγκη του νέου επαγγέλματος, του «Λογιστή Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου», καθιερώνοντας το στη σύγχρονη αγορά εργασίας και παράλληλα εξασφαλίζοντας σου σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οικονομικής δραστηριότητας ελληνικών & πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Μαθήματα Ειδικότητας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα παρακολουθήσεις τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ
 • Δίκαιο Ι και ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 • Γενική Λογιστική I και ΙΙ
 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ
 • Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές Ι και ΙΙ
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Λογιστικές Εφαρμογές
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Λογιστικά Φύλλα
 • Αγγλικά
 • Χρήση Η / Υ

Εργαστήρια

Το ΙΕΚ  TOMH  διαθέτει την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Μερικοί από τους χώρους επαγγελματικής αποκατάστασης είναι οι εξής:

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» των ΙΕΚ ΤΟΜΗ, μπορείς να εργαστείς σε:

 • σε λογιστικά γραφεία ιδιωτικών Επιχειρήσεων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
 • σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία

και ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ

iek-tomi-agrnio