Εγγραφή
επίσημη ιστοσελίδα του ιεκ τομή στο αγρινιο
Τηλ.: 26410-29924 | Fax.: 26410-29924

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον
Τομέα του Αθλητισμού

Ο Αθλητισμός συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών, διαχρονικά. Ωστόσο, στη χώρα μας, η έλλειψη στελεχών με κατάρτιση στη διαχείριση του αθλητικού προϊόντος, αποδείχθηκε τροχοπέδη για την ανάπτυξη πλήθους αθλητικών δραστηριοτήτων.
Το κενό αυτό καλύπτεται από το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού» !
Πρόκειται για τον επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, αναβάθμιση και εξωστρέφεια του αθλητικού προϊόντος, στο πλαίσιο χάραξης μια ενιαίας, εθνικής αθλητικής πολιτικής.

Η Ειδικότητα

Τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες συνθέτουν τους θεματικούς άξονες απασχόλησης του :

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού»

checkΣυμμετέχεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού
checkΠαρακολουθείς οικονομικά (προϋπολογιστικά και απολογιστικά) στοιχεία αθλητικών δράσεων
checkΜεριμνάς για την ισόρροπη εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο
checkΚαταρτίζεις προγράμματα δημοσιοποίησης των δράσεων που υλοποιούν οι αθλητικοί φορείς, αποτελώντας έτσι τον κύριο εκπρόσωπο δημοσίων σχέσεων
checkΠαρακολουθείς τις φορολογικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών οργανισμών

Μαθήματα Ειδικότητας

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργαστήρια

Το ΙΕΚ  TOMH  διαθέτει την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού» από τα ΙΕΚ ΤΟΜΗ, μπορείς να εργαστείς σε:

 • νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αθλητισμού
 • δημοτικές επιχειρήσεις, που υλοποιούν προγράμματα μαζικού Αθλητισμού
 • επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Αθλητισμού
 • εμπορικές επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εμπορία ειδών Αθλητισμού
 • εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ναυτιλιακές, ξενοδοχειακές, τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ.)
 • τμήματα οικονομικής διαχείρισης/λογιστικής παρακολούθησης επιχειρήσεων & αθλητικών οργανισμών
 • και ως ελεύθερος επαγγελματίας (σύμβουλος αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισμών)

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ

iek-tomi-agrnio