Εγγραφή
επίσημη ιστοσελίδα του ιεκ τομή στο αγρινιο
Τηλ.: 26410-29924 | Fax.: 26410-29924

Διοίκησης και Αγροτικής Οικονομίας.

Τομέας Γεωπονίας

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Ο αγροτικός κλάδος, ως πρωτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί τη βάση της παραγωγικής δυναμικής της Ελλάδας. Η γεωγραφική θέση και οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, την καθιστούν «φιλόξενο» τόπο για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη.

Σπουδάζοντας στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας», μπορείς να συνεισφέρεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες -αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες- στη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών μονάδων και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και να υποστηρίξεις τη λειτουργία καταστημάτων γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων, και τη λειτουργία γραφείων Συμβούλων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Ειδικότητα

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» από τα ΙΕΚ TOMH :

 • ασχολείσαι με τη διοίκηση και το σχεδιασμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με τη λογιστική παρακολούθησή τους, με την τήρηση και ενημέρωση όλων των βιβλίων τους
 • ασχολείσαι με τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων, τον έλεγχο τροφίμων και την επίβλεψη γεωργικών προϊόντων
 • ασχολείσαι με την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και φαρμάκων
 • έχεις γνώσεις για τη λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων (γεωργικών ασφαλίσεων, υπηρεσιών γεωργικής ανάπτυξης, κ.α.)
iek-tomi-agricultural

Η γεωγραφική θέση και οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, την καθιστούν «φιλόξενο» τόπο για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη.

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μαθήματα Ειδικότητας

Το πρόγραμμα σπουδών του IEK ΤΟΜΗ όλες τις σύγχρονες εφαρμογές

Παράλληλα, προσφέρεται και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Τα μαθήματα διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι μεταδίδουν στους σπουδαστές τις γνώσεις αλλά και την αγάπη τους για το επάγγελμα. Η διδακτική ύλη καλύπτεται από βιβλιογραφία, την οποία έχουν επιμεληθεί ειδικά οι καθηγητές και έχει εκδώσει το IEK ΤΟΜΗ. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Μικροοικονομική
 • Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
 • Φυτική Παραγωγή I
 • Εδαφολογία-Λιπασματολογία
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Φυτική Παραγωγή II
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 • Αγροτική Κοινωνιολογία
 • Εντομολογία
 • Φυτοπαθολογία
 • Γεωργική Πολιτική
 • Γεωργική Λογιστική
 • Γεωργική Οικονομική
 • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Ποσοτικές Μέθοδοι

Εργαστήρια

Για τις ανάγκες των μαθημάτων οι σπουδαστές έχουν στη διάθεση τους εργαστήρια επαγγελματικών προδιαγραφών, με χώρους ανά αντικείμενο και εξοπλισμό πέρα των τυπικών απαιτήσεων:

 • Για τις ανάγκες των μαθημάτων οι σπουδαστές έχουν στη διάθεση τους εργαστήρια επαγγελματικών προδιαγραφών, με εξοπλισμό πέρα των τυπικών απαιτήσεων:
  • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα.
  • Διαδραστικός πίνακας διδασκαλίας.
  • Εργαστήρια Η/Υ με iMac της Apple.
  • Εργαστήρια Η/Υ με σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού.

  Μέρος του προγράμματος σπουδών διενεργείται σε συνεργαζόμενους επαγγελματικούς χώρους, ομίλους και σωματεία, με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας»

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • σε τραπεζικούς οργανισμούς
 • σε γεωργικούς συνεταιρισμούςκαι ως:
 • Στελέχη διακίνησης, εμπορίας, και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/εφοδίων/μηχανημάτων
 • Σύμβουλοι επενδύσεων αγροτικών μονάδων

ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ

iek-tomi-agrnio